Inwestor

Galeria Kluczbork Sp. z o.o.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 Gliwice

Telefon do galerii: (77) 444 75 02

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387754, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.
NIP 631-263-46-28, REGON 241965995

Generalny Wykonawca:
P.A. NOVA S.A
44-100 Gliwice
ul. Górnych Wałów 42
www.pa-nova.com.pl

Historia firmy sięga roku 1987, kiedy założona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budoprojekt. W roku 1990 Budoprojekt przy udziale kapitału amerykańskiego i niemieckiego powołał do życia spółkę P.A. NOVA Sp. z o.o., w której objął większość udziałów. W dniu dzisiejszym kapitał P.A. NOVA S.A. jest w 100% własnością podmiotów krajowych.

Historia PA NOVA Dynamiczny rozwój spółki rozpoczął się w roku 1994, kiedy to PA NOVA została generalnym wykonawcą stacji paliw dla koncernu DEA. Współpraca z DEA trwała do roku 2001, tj. do momentu wycofania się koncernu z rynku polskiego. W okresie 7 lat współpracy PA NOVA wykonała pod klucz 41 stacji paliw. Doświadczenie nabyte przy realizacji stacji paliw jest nadal wykorzystywane przez PA NOVA. Firma jest wykonawcą stacji paliw dla sieci: Statoil, Shell i Lotos.

Kolejny etap dynamicznego rozwoju firmy wiąże się z rokiem 2002 oraz rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi i kompleksowym wykonawstwem obiektów handlowych. Współpraca z sieciami handlowymi obejmuje zarówno formę deweloperską (polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych, przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym, realizację obiektu budowlanego i odsprzedaż zabudowanej nieruchomości) jak i typowe wykonawstwo budowlane. W latach 2002 - 2010 PA NOVA wykonała 40 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.
Od 2008 roku P.A. NOVA rozpoczęła realizację obiektów handlowych na własny rachunek (galerie i parki handlowe w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców). Do końca 2010 roku Grupa Kapitałowa P.A. NOVA posiada 4 obiekty handlowe, w tym: Galerię Sanowa w Przemyślu, obiekt biurowo-usługowy w Raciborzu oraz 3 parki handlowe w Andrychowie i Chorzowie i Stalowej Woli.
Oprócz współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi PA NOVA realizuje również obiekty użyteczności publicznej dla instytucji państwowych oraz dla odbiorców indywidualnych. Na uwagę zasługują wykonane szkoły i hale sportowe.

W roku 2006 Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Głównym celem przekształcenia było pozyskanie dodatkowych kapitałów na dalszy rozwój spółki. Rejestracja przekształconej spółki akcyjnej nastąpiła 25 stycznia 2007 r. Na dzień rejestracji spółki akcyjnej kapitał zakładowy spółki wynosił 500.000 zł.
W dniu 19 kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału akcyjnego Emitenta do wysokości 5.500.000 zł poprzez emisję akcji serii B i C.

W dniu 20 czerwca 2007 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Oferta publiczna została przeprowadzona w dniach 6 - 12 lipca 2007 roku. Akcje zostały przydzielone w dniu 13 lipca 2007 roku. Dopuszczenie akcji na giełdę i pierwsze notowanie praw do akcji nastąpiło w dniu 20 lipca 2007 r. W dniu 8 sierpnia 2007 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału akcyjnego spółki do kwoty 8.000.000 zł. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 27 sierpnia 2007 r.
W dniu 17 sierpnia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej do 2.000.000 akcji serii E. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 6 grudnia 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny.

Obecna strategia firmy opiera się na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych; wykorzystania doświadczeń zdobytych przy zrealizowanych obiektach oraz doświadczenie pracowników spółki - zarówno na szczeblu zarządu, jak i bezpośrednio wykonawczej kadry kierowniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość kadry kierowniczej spółki jest zatrudniona w firmie od połowy lat 90-tych.
Struktura firmy składa się z różnych rodzajów wyspecjalizowanych działów takich jak: deweloperski, budowlano-administracyjny, projektowo-architektoniczny i informatyczny. Taka struktura pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od pozyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na realizacji obiektu budowlanego „pod klucz”. Obecnie głównymi realizacjami firmy są obiekty handlowe, stacje paliw, obiekty przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej.
W celu realizacji Galerii „Odrzańskie Ogrody” P.A. NOVA S.A. założyła spółkę celową Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o., a dla Galerii Miodowej w Kluczborku utworzona została spółka celowa Galeria Kluczbork Sp. z o.o. Firma rozpoczęła również komercjalizację Galerii Galena położonej w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej.
P.A. NOVA S.A. zapewnia niezbędny kapitał w celu sfinansowania udziału własnego jak również pełną obsługę formalno prawną spółek.